Polityka prywatności i przetwarzanie danych

W niektórych przypadkach nasza fińska firma Appkone Oy (czyli 'my') zbiera dane osobowe od odwiedzających stronę internetową i użytkowników naszych usług oraz przetwarza je. W tym dokumencie opisujemy, co i jak przetwarzamy.

Nasze Główne Zasady

Staramy się zapewnić maksymalną poufność danych użytkownika.

Nie zamierzamy zbierać danych użytkownika, z wyjątkiem absolutnie niezbędnych do działania naszych usług.

Nie monetaryzujemy Twoich danych i nie przekazujemy ich do monetyzacji przez strony trzecie.

Terminy, które używamy w tym dokumencie

Appkone Oy — każdy publiczny serwis firmy Appkone Oy dostępny pod adresem wdroid.net, a także mobilna aplikacja „Recorder” (Android).

Użytkownik — każda osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych przez Appkone Oy.

Dane Użytkownika — wszelkie informacje znane Appkone Oy o czytelniku.

Dane osobowe — wszelkie informacje związane z użytkownikiem.

Przetwarzanie — zbieranie, przechowywanie, modyfikacja, udostępnianie, przekazywanie danych osobowych użytkownika.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

Adres IP użytkownika

Twój adres e-mail, gdy skontaktujesz się z serwisem pomocy technicznej Appkone Oy

Dowolne dodatkowe informacje, które podajesz, kontaktując się z serwisem pomocy technicznej Appkone Oy

Dlaczego przetwarzamy te dane

Przetwarzamy dane osobowe w dwóch przypadkach.

1. W celu zapewnienia działania usług.

2. W celu udzielenia informacji na temat płatności i metod płatności.

Kto ma dostęp do danych osobowych

Możemy przekazywać dane do systemów analitycznych i firm świadczących usługi finansowe w zakresie obsługi płatności.

Możemy również udostępniać dane organom ścigania Republiki Finlandii.

Gdzie i Jak Przetwarzane Są Dane Osobowe

Dane osobowe są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).

Okres Retencji Danych Osobowych

Dane osobowe, które pozwalają nam analizować dostępność usług, przechowywane są nie dłużej niż 90 dni. Pozostałe dane przechowywane są przez tyle czasu, ile jest to konieczne.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo otrzymać jasne, zrozumiałe i pełne informacje na temat tego, jakie dane osobowe o nich są gromadzone, w jakim celu i w jaki sposób zostaną przetworzone.

Użytkownicy mogą poprosić firmę Appkone Oy o potwierdzenie, czy ich dane osobowe są przetwarzane, i uzyskać dostęp do tych danych.

Użytkownicy mają prawo do poprawiania nieścisłych danych i uzupełniania niekompletnych danych.

Użytkownicy mają prawo do usunięcia swoich danych, jeśli nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania.

Użytkownicy mają prawo uzyskać swoje dane osobowe.

W sprawach dotyczących korzystania, wyjaśniania lub usuwania danych użytkownika prosimy pisać na adres [email protected].

Jeśli użytkownicy uważają, że ich prawa i interesy zostały naruszone, mają prawo złożyć skargę dotyczącą korzystania z danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Ochrony Danych.